13
آگوست

پیچ و رولپلاک نما ساختمان

پیچ و رولپلاک نما ساختمان پیچ و رلپلاک همیشه به عنوان محکم کاری در نما ساختمان استفاده شده است . هرچه کیفیت پیچ و رلپلاک ها و اجرای بالاتر باشد کیفیت...

ادامه مطلب